مزایای جوهر بر پایه آب

۱. حفاظت از محیط زیست
در طی فرآیند چاپ ، جوهرهای پایه آب فقط بخار آب منتشر می کنند و هیچ گونه ترکیبات آلی فرار از خود منتشر نمی کنند. محیط چاپ و محیط پیرامون توسط حلالهای آلی سمی و مضر آلوده نشده و از عملکرد محافظت از محیط زیست عالی برخوردار است.

۲. سلامتی
جوهر بر پایه حلال حاوی حدود ۷۰٪ حلالهای آلی ، عمدتا بنزن ، تولوئن ، استون ، استات اتیل و غیره است و در طی فرآیند چاپ نیاز به مقدار زیادی حلال آلی است (مخصوصاً برای چاپ سطحی ، لازم است تا ۳-۵ برابر کیفیت جوهر حلالهای آلی اضافه کنید) تا جوهر رقیق شود. این حلال های آلی آسیب زیادی به سلامتی پرسنل تولیدی و محیط اطراف وارد می کنند.

در جوهرهای پایه آب ، هیچ حلال آلی سمی یا مضر ، و هیچ حلال آلی باقیمانده در محصولات چاپی وجود ندارد.

۳. امنیت
ایمنی جوهرهای پایه آب از دو جنبه آشکار می شود ، یکی ایمنی در برابر آتش سوزی و دیگری ایمنی مواد غذایی.

انبارها و کارگاه های تولیدی که جوهر را انبار می کنند ، به دلیل وجود حلال های آلی قابل اشتعال و منفجره ، باعث سوختن ، انفجار و سایر حوادث نمی شوند.

پس از چاپ جوهر بر پایه حلال ، حلال باقیمانده آلی موجود در جوهر مهاجرت کرده و نفوذ می کند و باعث آلودگی مواد غذایی می شود. جوهر بر پایه آب حاوی حلال های باقیمانده آلی نیست و فقط در سطح مواد چاپ شده عمل می کند و به داخل بسته بندی مهاجرت نمی کند و غذا را آلوده نمی کند.