المان وودمارت

جدول قیمت گذاری با دکمه سفارشی

پایه
پایه
۱۹۹ تومان مالیات رایگان
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵.۲-اینچ
پردازنده های لوکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پرمیوم
پیشرفته
۲۶۰ تومان مالیات رایگان
۳۲ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲-اینچ
پردازنده های لوکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
حرفه ای
کامل
۳۶۰ تومان مالیات رایگان
۱۲۸ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲-اینچ
پردازنده های لوکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
المان وودمارت

جدول قیمت گذاری

پایه
۱۹۹ تومان مالیات رایگان
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵.۲-اینچ
پردازنده های لوکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پرمیوم
بالا
۲۶۰ تومان مالیات رایگان
۳۲ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲-اینچ
پردازنده های لوکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
حرفه ای
برترین
۳۶۰ تومان مالیات رایگان
۱۲۸ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲-اینچ
پردازنده های لوکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
المان وودمارت

جدول قیمت گذاری با دکمه سبد خرید

پایه
جدید
۱۹۹ تومان مالیات رایگان
۱۶ گیگابایت
۳ گیگابایت LPDDR3
۵.۲-اینچ
پردازنده های لوکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پرمیوم
پایه
۲۶۰ تومان مالیات رایگان
۳۲ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲-اینچ
پردازنده های لوکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
حرفه ای
پیشرفته
۳۶۰ تومان مالیات رایگان
۱۲۸ گیگابایت
۴ گیگابایت LPDDR3
۵.۲-اینچ
پردازنده های لوکس
۲۱.۱۶ مگاپیکسل
پیشرفته حرفه ای
کامل
۴۶۰ تومان مالیات رایگان
۲۵۶ گیگابایت
۵ گیگابایت LPDDR3
۶-اینچ
Helio X30 processor
۳۰.۱۶ مگاپیکسل
المان وودمارت

جدول قیمت گذاری همراه با تصویر پس زمینه

سازنده لایت
۱۹۹ تومان ماهانه
i3 or Ryzen 3
۸گیگابایت RAM
۱۰۵۰Ti
۱۲۰گیگابایت SSD
سازنده هسته
۲۶۰ تومان ماهانه
i5 or Ryzen 5
۱۶گیگابایت RAM
۱۰۶۰
۲۴۰گیگابایت SSD
سازنده پرمویم
۳۶۰ تومان ماهانه
i7 or Ryzen 7
۳۲گیگابایت RAM
۱۰۷۰Ti
۴۸۰گیگابایت SSD
سازنده حرفه ای
۵۶۰ تومان ماهانه
i9 or Ryzen TR
۶۴گیگابایت RAM
۱۰۸۰Ti
۱ترابایت SSD